Contact

Voor politieke aangelegenheden kunt u contact opnemen met onze fractie. 
U kunt ook een mail sturen naar info@gbkatwijk.nl

Agenda

Als u iets met onze fractie wilt bespreken, neem even contact op met Rene Slootweg

21-11-2016 Fractie
24-11-2016 Raad

Ebru Demirdas nieuw burgerraadslid GB

Per januari 2017 treedt Pieter Kuijt af als burgerraadslid van GemeenteBelangen na twee perioden in de Katwijkse politiek actief te zijn geweest. Hij is de beoogd penningmeester/lid van het Dagelijks Bestuur van een grote branche-organisatie in het vastgoed. Omdat hij deze functie naast zijn fulltime baan gaat verrichten, valt dat praktisch niet te combineren met de werkzaamheden van het burgerraadslidmaatschap.

Gemeente weer zorgzaam bij gevorderde dementie

Het college antwoordde 15 november op beleidsvragen van GemeenteBelangen dat de gemeente voortaan eerst overlegt met de case manager en het netwerk van een persoon met gevorderde dementie overlegt vóór zij inzet op opname in een instelling.  GB had die beleidsvragen opgesteld na contacten met wijkverpleegkundigen. Het college herziet hiermee zijn gedragslijn van 1 mei. 

 

GB’s eerlijke verhaal over groen

Veel inwoners maken zich zorgen over het groen in Katwijk. GB ook. Tussen 23 april 2015 en 10 november 2016 verdwenen hier 624 gemeentebomen. En gerekend vanaf 2010 1.400 bomen op een totaal van 25.000. Dat is ernstig want Katwijk heeft maar 10m2 groen per inwoner en de rest van Nederland 18m2. Katwijk besteedt per inwoner wel evenveel geld aan groen als de andere gemeentes.

Algemene Beschouwing GemeenteBelangen

Na ruim twee jaar in deze periode maken we even de balans op, wat heeft dit college ons gebracht? Maar veel belangrijker, wat niet en wat heeft het ons ontnomen?
 

Denktank GB over toekomst N206 en HOV

Hoe wordt de Provinciale Weg de N206 in de toekomst? Wordt die verdiept aangelegd, ondertunneld of alleen omgelegd en verbreed? Waar rijd de bus, maar waar zeker niet?

Over deze vraag gaat de denktank van GemeenteBelangen op woensdag 16 november. Nu is de N206 een drukke doorgaande weg die Katwijk verdeelt. En die bovendien geluidsoverlast en ongezonde en vieze lucht veroorzaakt.

GB: Extra krediet, dat doen we niet

GemeenteBelangen trekt een streep bij de zoveelste kredietoverschrijding door het college. Dat vraagt ruim twee ton extra om het centrum in Katwijk aan Zee te verfraaien. GB is verrast dat het college dat durft te vragen.

 

Nieuwe klinkers in plaats van hergebruik

GB uitgeput in Frederiksoord

Vanaf mei 2014 heeft GemeenteBelangen bij de gemeente aangedrongen om Frederiksoord de opknapbeurt te geven die de wijk al in 2011 nodig had vanwege alle scheuren en plassen. In december 2014 kwam het hoge woord er bij de gemeente uit:  er komt geen riolering in Frederiksoord.  Dat deelde de gemeente mee in een agendapunt dat alleen leek te gaan over nieuwe regels voor riolering.  

Pagina's